Voorwaarden


DE KLEINE LETTERTJES


Als je winkelt bij Grootzus, ga je automatisch akkoord met onze voorwaarden en privacy statement (zie hieronder).
Grootzus werkt onder de voorwaarden van de BNO.

Leveringsvoorwaarden winkel:
Leuk dat je bij ons iets hebt besteld! Graag vertellen we je wat meer over onze leveringsvoorwaarden. Grootzus is niet verantwoordelijk voor het zoekraken of beschadigen van poststukken. Omdat al onze producten op maat worden gemaakt, is retourneren niet mogelijk. Ook als levering van producten wordt vertraagd door problemen bij leveranciers of distributeurs, of door andere belemmeringen buiten onze invloedssfeer, kan er geen aanspraak worden gemaakt op teruggave van kosten. Mocht er door (onjuist) gebruik van onze producten schade onstaan, dan kan Grootzus daarvoor niet verantwoordelijk worden gehouden. 

Leveringsvoorwaarden geboorte- en trouwkaarten:
Wat bijzonder dat je kiest voor een Grootzus-ontwerp. Goed om te weten: (delen van) de ontwerpen op deze site, en ook de ontwerpen in opdracht, zullen we opnieuw gebruiken. Ook zetten we de gemaakte beelden en producten in voor publiciteit en (online) berichtgeving, zonder vermelding van persoonsgegevens. En: als je akkoord bent gegaan met de proef van je kaart, is er niets meer aan te veranderen. Grootzus accepteert geen verantwoordelijkheid voor foutief drukwerk, schade aan pakketten of vertraagde levering. 

Auteursrecht:
Het materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag niet door derden worden overgenomen. Delen is alleen toegestaan met naamsvermelding. Beelden mogen in geen enkel geval worden gebruikt voor toepassingen zonder toestemming van Grootzus. Grootzus is aangesloten bij beroepsvereniging BNO en handelt volgens daar geldende voorwaarden. 

Verzendkosten:
Alle bestellingen op Grootzus.nl zijn inclusief verzendkosten. Voor winkelklanten en grote (internationale) pakketten kunnen we wel kosten berekenen: dit wordt vooraf aangegeven.

PRIVACY EN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Grootzus neemt de bescherming van persoons gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met francien@grootzus.nl

Grootzus verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten, omdat we een samenwerkingsovereenkomst hebben en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt.

•Van wie worden de persoonsgegevens verzameld:
Opdrachtgevers, klanten van geboortekaartjes en klanten van de webshop, relaties (drukkerijen, leveranciers, samenwerkende partijen) en potentieel zakelijke klanten (geen particulieren).

•Welke gegevens worden verzameld:
In de administratie wordt je naam, adres en emailadres verwerkt.

•Voor welke doelen worden de gegevens gebruikt:
-het verzenden van bestelde producten
-administratie en facturering
-het toesturen van de nieuwsbrief (ongeveer 2x per jaar, af te melden via duidelijke button in de nieuwsbrief)

•Hoe lang worden de gegevens bewaard:
Je gegevens worden bewaard zolang de overeenkomst duurt, in de verplichte periode om administratie te bewaren (7 jaar) of zolang het contact iets kan betekenen.

•Wie kunnen de gegevens inzien:
Grootzus is een eenmanszaak zonder personeel en verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die we hebben of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld de drukkerij om de geboortekaartjes toe te sturen, de boekhouder die inzicht heeft in administratie of webbouwer, die inzicht heeft in de backend van de website.

•Cookies, of vergelijkbare technieken:
Deze website maakt gebruik van cookies zodat jij er optimaal gebruik van kan maken. Daarnaast worden cookies gebruikt voor onze webstatistieken.

•Beveiliging:
De opslag van je gegevens in de computer, bij bedrijven als Mailchimp (nieuwsbrief) of Dropbox (backup) zijn beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

•Buiten de EU:
Mailchimp (nieuwsbrief) en Dropbox (backup) bevinden zich in de Verenigde Staten en hebben uitgebreide privacy statements.

•Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Grootzus en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Dat kan naar francien@grootzus.nl